logo

Welcome to Wellspring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Working Hours
Monday - Friday 09:00AM - 17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED
From Our Gallery
Top

Somatic Experiencing®

Dayal / Naše služby / Somatic Experiencing®

S čím Vám pomůžeme?

Somatic Experiencing® se využívá při práci se stresem a se somatickými obtížemi, které stres přináší (bušení srdce, nespavost, problémy se zažíváním, bolesti hlavy, bolesti zad, zadýchávání se) a také při posttraumatickém stresu (PTSD), strachu, depresích, úzkostných stavech, panických atakách, syndromu vyhoření, chronické únavě a nespavosti, při poúrazových a pooperačních traumatech, poporodních traumatech, při nadměrném stresu, jako příprava klienta na lékařské zákroky.
Principem práce Somatic Experiencing® je rozpoznání klientových zdrojů (co dělá klientovi dobře, co ho baví) a rozšíření míry odolnosti každého jedince. Čím širší je míra odolnosti, tím větší je kapacita klienta zvládnout svůj stres a různé životní obtíže. Původně byla tato metoda vyvinuta speciálně pro práci s psychickým traumatem, lze ji však úspěšně využívat i v běžném životě.

Charakteristika

Metoda SE® je dokonalým nástrojem k znovuobnovení hranic, které byly narušeny traumatickou událostí. Zakladatel metody Peter Levine zjistil, že traumatické bloky, které nám brání plně prožívat život, lze odstranit jemně a šetrně tak, že nedochází k re-traumatizaci jedince. Naopak, pomocí této metody lze posílit a rozšířit míru odolnosti každého z nás. Lze tak zpracovat jak důsledky prožitých traumatických událostí, které nás zahltily v raném dětství, ale i následky stresů a nehod, které nás potkaly v dospělosti. Metoda nenahrazuje psychoterapeutickou či psychiatrickou péči, může však pomoc v následné revitalizaci organismu a opětovného zapojení do plnohodnotného života.

Co Vás čeká?

Terapie může probíhat vsedě, vleže i v pohybu, podle individuálních potřeb klienta.
Terapeut respektuje kapacitu a momentální kondici klienta a podle potřeby volí adekvátní postup. Terapeutické sezení je zakončeno tak, aby klient odešel stabilizovaný a s nástroji, které mu pomohou rozšířit kapacitu v běžném životě.

Délka

60 min

Cena

1500,- Kč

Kontakt na objednání

+420 608 920 804

msrdce@seznam.cz