logo

Welcome to Wellspring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Working Hours
Monday - Friday 09:00AM - 17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED
From Our Gallery
Top

26.-28.10 Sobota – pondělí: OTEC, MATKA a JÁ aneb Žít svůj život

Dayal / 26.-28.10 Sobota – pondělí: OTEC, MATKA a JÁ aneb Žít svůj život

26.-28.10 Sobota – pondělí: OTEC, MATKA a JÁ aneb Žít svůj život

Kdy: 26.-28.10 denně od 10.00 do 17.30

Kde: Regenerační studio Dayal

Lektoři: MUDr. Iveta Skálová-Špatenková, Tomáš Zetek

Cena: 4000,- Kč

Registrace, informace: info@jogasebepoznani.cz

 

 

Víkendový třídenní seminář
OTEC, MATKA a JÁ aneb Žít svůj život

Jakkoli jsme již dospělí, ve vypjatých situacích se vracíme k navyklým reakčním vzorcům z dětství. Tyto nevědomé vzorce ovládají naše cítění, myšlení, chování a rozhodování. Pohlížíme na sebe i na svět kolem pokřiveným způsobem a prožíváme pocity vlastní méněcennosti, neschopnosti, nemilovanosti či bezcennosti. Ve výsledku si nevěříme a naše vztahy opakovaně ztroskotávají.

Úsilí o vlastní psychický růst a vymanění se z „rodičovského dědictví“ nám tak uvolní přístup k novým možnostem všude tam, kde jsme doposud pociťovali bezmoc a dovolí rozvoj vlastní sebeúcty a sebedůvěry.

Proč k tomu dochází?

Dítě nedokáže rozlišit, co je pro něj dobré a špatné a tudíž vše od rodičů přijímá s apriorní důvěrou, neboť nemá ani nástroje ani rozvinutou osobnost k potřebnému rozlišování. Rodiče do nás svou výchovou zasévají všemožná přesvědčení, která později v dospělosti mohou vyvolávat negativní pocity. Rozhodujeme se pod jejich vlivem nebo ve snaze se jich zbavit. Tato přesvědčení ale potlačují naše skutečné potřeby a my pak máme problémy s vlastní nezávislostí a svobodným rozhodováním, tj. svobodnou vůlí.

Autorita a oběť:

To, jak k nám rodiče přistupovali či stále přistupují, se nám mnohdy nelíbí, avšak totéž často uplatňujeme i sami na sebe. Vysoké nároky, přehnaná kritika, trestání se, nevšímavost k pocitům a potřebám, láska jen jako odměna atd. Dokud tomu nepřestaneme věřit, jsme sami sobě nejpřísnější autoritou a nenaplněné potřeby od rodičů si promítáme do všech svých vztahů.

Ke zpětnému převzetí zodpovědnosti za sebe sama a svá rozhodnutí a k oproštění se od minulosti je nutné vypořádat se s pocity lítosti a zlosti.

Seminář přináší poznání, jak mocný vliv na nás mají rodiče i v dospělosti díky obrazům a přesvědčením, které nosíme nevědomě ve svém nitru a promítáme je do vnějšího světa a do partnerů. Vzorce výchovy zůstávají v mnohých z nás často nerozpoznány, a proto nám brání jít cestu vlastního růstu, skutečně plně dospět a přijmout zodpovědnost za vlastní způsob života, přístup k lidem, ke světu i k sobě samému. Seminář vám pomůže uchopit, jak se od těchto mocných sil vnitřně oddělit.

 „Pokud si myslíte, že už jste osvícení, jděte a stravte týden se svými rodiči .“ (Richard Alpert)

Náplň semináře:

   Psychologický výklad k dané problematice:

– vzorce výchovy a jejich vliv na utváření osobnosti

– rodičovská autorita a oběť výchovy

– zranění a únikové a obranné reakce

– stín a ego

– mechanismus vytěsnění

– projekce

– konflikt a konfrontace

– vzdor a závislost

– pasivní agrese

   Praktická část:

– analýza psychických zranění

– ovládající přesvědčení

– obrany a únikové mechanizmy

– identifikace mechanismů vzdoru a pasivní agrese

– aktivní imaginace

– meditace

– práce s tělem a dechem

Lektoři:

MUDr. Iveta Skálová-Špatenková (nar. 1967): Terapeutka a malířka. Přistupuje k terapii skrze sebepoznání, vychází z hlubinné psychoterapie a z vlastní niterné zkušenosti, pracuje s klienty jak individuálně, tak i vede nebo se podílí na seminářích. Terapie v jejím podání je prodchnuta hlubokým porozuměním duši člověka, intuicí, ale i prostým selským rozumem. Její vlídný postoj vyhovuje všem, kdo mají také rádi práci s imaginacemi, mandalou a jinými tvořivými technikami. Více na www.jogasebepoznani.cz

Tomáš Zetek (nar. 1980): Terapeut a kouč. Klade důraz na rozvoj lidské osobnosti, přičemž čerpá z hlubinné psychologie. Jde tak pod povrch, ke skutečným kořenům problémů. Používá praktické nástroje a přístupy jak z managementu tak i psychologie, které jsou aplikovatelné do každodenního života. Pomáhá nalézt příčiny trápení a uvědomit si nevědomé vzorce. Tomášův přístup je postaven na upřímnosti a přímočarosti a jeho mottem je „Vše hledej uvnitř“. Více na www.meaning.cz